Tisno

Tisno – je najmlajše naselje na otoku Murter

Tisno pogled iz morja

Tisno je nastalo na mestu, kjer se otok Murter skoraj dotika celine (širina je samo 38 metrov) in kjer je leta 1832 zgrajen premični most. Novejši del naselja je zgrajen na kopenskem predelu Gomilica. Tisno ima, za mala dalmatinska mesta, neobičajno prostrane trge, dosti zelenih površin in dolgo mestno rivo, ki je zelo ugodna za sprehajanje.

Središče starega dela Tisna je na otoku, jugozahodno od premičnega mosta. Izza zadnjih hiš ter cervice Sv.Andrija je kamnita, z gozdom pokrita urejena plaža z zelo lepim sprehajališčem iz Tisnega proti naselju Jezera.

Tisno in prebivalci vlagajo veliko napora v turistično dejavnost, ki je po večini njihova osnovna dejavnost. Najnovejši načrti predvidevajo še večji razvoj kraja, tako gradnja hotelov, turističnega naselja, marine za navtični turizem. Pomembno področje Tisnega je tudi zdravilno blato za zdravstveni turizem v zalivu Makirina.

Naselje je tudi središče Občine Tisno. Največja značilnost občine je, da se en njen del nahaja na otoku, drugi del pa na kopnem. Kljub temu pa se zaradi naravnih karakteristik to razume kot ena celota in ne razdvojenost. Zaradi te svoje raznolikosti naravnega okolja na tako majhnem prostoru je to edinstven primer na celotni hrvaški obali.

Naselje Tisno
pogled na Tisno

Najstarejši hraški naziv naselja je iz leta 1479, ko se je Tisno imenovalo Tishno.

Tisno in prebivalci vlagajo veliko napora v turistično dejavnost, ki je po večini njihova osnovna dejavnost. Najnovejši načrti predvidevajo še večji razvoj kraja, tako gradnja hotelov, turističnega naselja, marine za navtični turizem. Pomembno področje Tisnega je tudi zdravilno blato za zdravstveni turizem v zalivu Makirina.

Naselje je tudi središče Občine Tisno. Največja značilnost občine je, da se en njen del nahaja na otoku, drugi del pa na kopnem. Kljub temu pa se zaradi naravnih karakteristik to razume kot ena celota in ne razdvojenost. Zaradi te svoje raznolikosti naravnega okolja na tako majhnem prostoru je to edinstven primer na celotni hrvaški obali.

Celotna občina ima vse skupaj več kot 3000 prebivalcev, katerih glavne dejavnosti so povezane predvsem z morjem. Kot druga pomembna dejavnosti občine pa je poljedelstvo, ki obsega precej velike površine za obdelavo in kmetijstvo (dazlinsko polje, obala Vranskega jezera).

V občino se vključujejo naslednja naselja: Tisno (cca 1300 prebivalcev), Betina (cca 700 prebivalcev), Jezera (cca 900 prebivalcev), Dubrava kot Tisna (cca 200 prebivalcev) in Dazlina (cca 50 prebivalcev).

Leta 2011 je Občina Tisno praznovala svojo 200 letnico obstoja. Po zmagi Francije nad Avstrijo (v vojni leta 1811) ter po podpisu miru, je francoska vlada ustanovila Ilirske province. Ena od provinc je bila tudi Dalmacija. Dalmacija je bila razdeljena na 5 distrinktov, 15 kantonov in 85 občin. V sklopu kantona Šibenik, kateri je imel 6 občin, je bila tudi Občina Tisno. Takrat so v občino vključili naselja Betina, Jezera, Murter, Pirovac in Putičanje ter naselja v notranjosti Dazlin in Dubrava.

V začetku 19 stoletja je bila glavna dejavnost področja kmetijstvo, ki se je dopolnjevalo z živinorejo in ribištvom. Naselje je bilo takrat tudi trgovsko središče. Večino obdelovalne zemlje v takratnem času so obsegali vinogradi in predvsem oljčni nasadi. V tistem času se je, razen pridelave priznanega vina, posebej izpostavljalo oljčno olje. Posebno se je cenilo oljčno olje iz Tisnega, ki je imelo priznanja kvalitete tudi v Benetkah in Trstu, kamor so ga prodajali šibenski trgovci.